Home > About us > Board Members

Board Members

16th Session of the Leadership of the CCTF

President

Song XiuyanSong Xiuyan

Vice-Presidents

Chen XiurongChen Xiurong
Zhao DonghuaZhao Donghua
Chen ZeshengChen Zesheng
Wang LifeiWang Lifei

Members

Wang YunjieWang Yunjie
Wang LifeiWang Lifei
Wu ZhenyingWu Zhenying
Liu GangLiu Gang
Liu MingxinLiu Mingxin
Liu ChunjingLiu Chunjing
Zhu XishengZhu Xisheng
Wu LiqunWu Liqun
Wang YidaWang Yida
Song LiyingSong Liying
Song XiuyanSong Xiuyan
Wu XinlianWu Xinlian
Chen XiurongChen Xiurong
Chen GuozhenChen Guozhen
Chen ZeshengChen Zesheng
Chen MeiyiChen Meiyi
Eva ChengEva Cheng
Zhao DonghuaZhao Donghua
Han ChunjianHan Chunjian

Supervisors

Su FengjieSu Fengjie
Xu JialiXu Jiali
Chen JunChen Jun

Secretary-General

Zhu XishengZhu Xisheng

Deputy Secretary-General

Wu ZhenyingWu Zhenying